joomla

banУ зв’язку з хвилею внутрішньої міграції громадян через складну політичну ситуацію на сході країни підвищився рівень ризиків потрапляння громадян у ситуацію торгівлі людьми. Управління соціального захисту населення  районної держадміністрації нагадує про дію Закону України “Про протидію торгівлі людьми”, який визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам.

         У разі згоди особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розпочинається процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

         Процедура встановлення статусу розпочинається з подання особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, заяви до місцевої держадміністрації за місцем перебування. Іноземець або особа без громадянства, яка не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

         Для забезпечення потреб постраждалої особи у тимчасовому перебуванні, відповідальний підрозділ направляє таку особу до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або центру соціально-психологічної допомоги. Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми регулюються положеннями про зазначені заклади.

         Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у зв'язку з відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності такого закладу в регіоні, відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські або міжнародні організації, які можуть надати такій особі послуги з розміщення.

         Наступним кроком у встановленні статусу є проведення посадовою особою протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та заповнення опитувального листа. Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди,

         Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми (або її законний представник), ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із змістом опитувального листа така особа (або її законний представник) має право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми.

          Відповідальний підрозділ залучає суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності.

          Місцева державна адміністрація протягом двох робочих днів з дня
завершення перевірки подає до Мінсоцполітики такі документи:

  1. копію заяви;
  2. копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;
  3. копію заповненого опитувального листа;
  4. копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;
  5. копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;
  6. копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи законного представника недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);
  7. інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи, довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).

         Зазначені документи розглядаються Мінсоцполітики протягом п'яти робочих днів від дати їх реєстрації. За результатами розгляду Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації лист про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обгрунтуванням причин такої відмови.

          Підставами для встановлення статусу є:

         1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;

         2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;

         3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу.

         Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою для відмови у встановленні статусу.

         Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у місцевій держадміністрації.

         У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, посадова особа протягом п'яти робочих днів з дня надходження листа від Мінсоцполітики видає такій особі довідку про встановлення статусу. Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Мінсоцполітики не більш як на один рік.

          У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація протягом п'яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

        Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне значення для його встановлення.

         Після встановлення статусу особі, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа відповідального підрозділу пояснює їй про необхідність складання плану реабілітації відповідно до потреб особи.

Особи, які постраждали від торгівлі людьми, або стали свідками торгівлі людьми, мають право звертатись за допомогою:

-  до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (телефон 2-17-24);

-   до служби у справах дітей районної державної адміністрації (телефон 2-15-76);

-до Чаплинського відділення поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (телефон 102, 2-12-02);

-   до Чаплинського бюро правової допомоги (телефон 2-11-78);