Чаплинська районна державна адміністрація

Офіційний сайт

Пошук на сайті

joomla

АСКАНІЯ-НОВА  СЕЛИЩНА РАДА

ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ       ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

прийняте на   ІV сесії селищної ради VІІ скликання

від    18  лютого 2016 року                                                                        № 57

Про затвердження Положення

про взяття на облік та передачу

в комунальну власність безхазяйного

майна по Асканія-Нова   селищній раді

Відповідно достатей 335, 336 та 1277 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним, керуючись статтями  26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна по Асканія-Нова   селищній раді (далі - Положення), що додається.

2. Виконавчому комітету Асканія-Нова   селищної ради в 10-денний термін оприлюднити рішення та Положення в засобах масової інформації Чаплинського району.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, політики та реформ, транспорту, будівництва і комунального господарства.

                  

Селищний голова                                           В.К.Свінціцький

Додаток

 

Затверджено

 

                                                                                                 рішенням ІV   сесії

 

                                                                                                 селищної ради VІІ скликання   

 

                                                                                                 № 57    від  18.02.2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про взяття на облік та передачу

 

в комунальну власність безхазяйного майна

 

по Асканія-Нова   селищній раді

 

1. Загальні визначення

 

1.1. Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна по Асканія-Нова   селищній раді (далі ‒ Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» і «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.

 

Положення визначає механізм виявлення на території Асканія-Нова   селищної ради безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Асканія-Нова   селищної ради, а також вирішення питань щодо подальшого розпорядження цим майном.

 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

 

уповноважений орган – виконавчий комітет Асканія-Нова   селищної ради, якому надаються повноваження згідно з цим Положенням;

 

нерухоме майно – громадські та промислові будівлі, житлові будинки, господарчі споруди та гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;

 

рухоме майно – матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності тощо);

 

об'єкти водопостачання – система водопроводів та водогонів, артезіанських свердловин, водопровідних споруд на них та устаткування для добування, розподілу і подачі питної води споживачам;

 

об'єкти водовідведення (каналізації) – сукупність споруд та мереж, призначених для відведення, перекачування та очищення стічних вод;

 

об'єкти теплопостачання – теплогенеруючі станції чи установки, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення теплової енергії до споживачів, безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

 

об'єкти енергетики – сукупність енергетичних установок для передачі та розподілу електричної енергії; повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, електричні станції, електричні підстанції, електричні мережі, підключені до об'єднаної енергетичної системи України; споруди альтернативної енергетики;

 

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна;

 

руйнування – повне знищення об'єкта, що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

 

Дія Положення поширюється на будь-які об'єкти цивільних прав,                 які є безхазяйними.

 

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Асканія-Нова   селищної ради, є виконавчий комітет Асканія-Нова   селищної ради (надалі - Уповноважена особа).

 

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна

 

2.1. Підприємства, установи та організації, усіх форм власності, громадяни, посадові особи органів місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий, повідомляють про таке майно уповноважений орган та направляють дані про такі об'єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), інші суттєві обставини.

 

2.2. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна уповноважений орган направляє запити щодо: наявності реєстрації права власності або користування на об'єкт – суб'єкту державної реєстрації прав нерухомого майна та (або) до органу державної реєстрації земель і координації земельних питань в у Чаплинському районі; технічної документації – в бюро технічної інвентаризації.

 

2.3. У ході здійснення підготовчих заходів з прийняття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:

 

- технічний стан об'єкта;

 

- можливість використання об'єкта згідно з його функціональним призначенням (для об'єктів житлового фонду – придатність для проживання);

 

- пропозиції щодо подальшого використання об'єкта;

 

- інші питання.

 

2.4. Комісійне обстеження здійснюється комісією Асканія-Нова   селищної ради та завершується складанням акта обстеження об'єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану, фотофіксацією та іншої інформації.

 

2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об'єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

 

2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

 

2.7. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника, уповноважений орган направляє запити у відповідні служби.

 

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

 

3.1. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у засобах масової інформації Чаплинського району, де оприлюднюються відомі дані про об'єкт.

 

3.2. Після комісійного обстеження об'єкту, уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

3.3. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету міської ради.

 

3.4. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Уповноважена особа ініціює внесення змін до правовстановлюючого документа на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.

 

3.5. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган протягом 10 робочих днів готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність  територіальної громади Асканія-Нова   селищної ради.

 

4. Використання безхазяйного нерухомого майна під час їх перебування на обліку

 

4.1. При передачі майна на зберігання, в користування або управління, право власності на нього не переходить.

 

4.2. Якщо виявлене безхазяйне майно потребує утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, уповноважений орган може укласти договір на зберігання та (або) використання його з іншою особою (фізичною або юридичною) – зберігачем. Особа, що здійснюватиме зберігання та (або) використання безхазяйного майна, має право на вчинення необхідних дій, спрямованих на його збереження до прийняття рішення щодо оформлення права власності на безхазяйне майно.

 

4.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов'язана щоквартально надавати Уповноваженій особі звіти про стан та використання нерухомого майна. Уповноважена особа має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна, як шляхом запитів, так і шляхом огляду майна.

 

4.4. Асканія-Нова   селищною радою та зберігачем укладається договір зберігання з урахуванням особливостей, встановлених главою 66 Цивільного кодексу України.

 

4.5. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії після встановлення власника майна.

 

4.6. Облік безхазяйного нерухомого майна зберігачами ‒ юридичними особами, здійснюється на позабалансових рахунках зберігачів «Активи прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.

 

4.7. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові тільки після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення уповноваженим органом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

 

4.8. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, уповноважений орган може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.

 

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

 

4.9. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

 

4.10. Поліпшення об'єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку, Асканія-Нова   селищною радою не відшкодовується.

 

5. Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації безхазяйних об'єктів, що передаються на зберігання або користування

 

5.1. Для оформлення права користування земельною ділянкою особі, якій передано у власність або користування майно на підставі зазначеного Порядку, необхідно протягом 7 (семи) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення звернутися до Асканія-Нова   селищної ради  із заявою про передачу земельної ділянки у користування.

 

5.2. Надання у фактичне користування земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

 

5.3. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти енергетики, оформлюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів».

 

6. Порядок реєстрації права комунальної власності

 

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності, виконавчий комітет Асканія-Нова   селищної  ради подає його для державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади Асканія-Нова   селищної ради  суб'єкту державної реєстрації прав нерухомого майна та (або) до органу державної реєстрації земель і координації земельних питань у Чаплинському районі.

 

6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів бюджету Асканія-Нова   селищної ради.

 

7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна

 

7.1. Інформація про рухоме майно, у тому числі: стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності тощо, від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається Асканія-Нова   селищною радою.

 

7.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у засобах масової інформації Чаплинського району та вживає заходи щодо встановлення власника майна.

 

7.3. Рухоме майно переходить у власність територіальної громади:

 

- якщо власник рухомого майна відмовиться від нього;

 

- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно;

 

- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.

 

7.4. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення Асканія-Нова   селищної ради.

 

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

 

8.1. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства здійснюють правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном:

 

- з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна;

 

- з моменту набуття чинності рішення Асканія-Нова   селищної ради про прийняття до комунальної власності об'єктів рухомого майна.

 

8.2. Після реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна виконавчий комітет Асканія-Нова   селищної ради повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об'єктом, який було обліковано як безхазяйний, про розірвання договору.

 

8.3. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Асканія-Нова   селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної вище частини будинку.

 

8.4. Об'єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов та використовуватись як службові жилі приміщення.

 

8.5. Спори щодо передачі безхазяйних об'єктів до комунальної власності та відчуження цих об'єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства.

 


          Секретар селищної ради                                          О.Л.Шестак


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні85
mod_vvisit_counterВчора56
mod_vvisit_counterНа цьому тижні85
mod_vvisit_counterНа минулому тижні783
mod_vvisit_counterУ цьому місяці731
mod_vvisit_counterУ минулому місяці3198
mod_vvisit_counterВсього388146

За останні 20 хвилин: 4
Ваш IP: 3.220.231.235
,
Зараз: 2021-03-07 23:43

blind

Головне меню

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Copiright © 2016, Чаплинська РДА. Всі Права Захищені.