Чаплинська районна державна адміністрація

Офіційний сайт

Пошук на сайті

joomla

1480319486 7897da0df35056aeefc522ecfeb8f3523Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД

Херсонської області:

73034, м. Херсон,

просп. Адм. Сенявіна,5,

т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,

http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний

центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС ТАНЕННЯ ЛЬОДУ
ТА ПРОХОДЖЕННЯ
ЛЬОДОХОДУ

пам'ятка населенню

Херсон

ЛЬОДОХІД - рух крижин і крижаних полів на річках під дією течії чи вітру. Розрізняють
весняний й осінній льодохід.
При весняному льодоході рухаються крижини, що утворилися в ре-зультаті руйнування крижаного покриву.
При осінньому льодоході — кри-жини, що утворилися змерзанням сала, шуги, сніжниці й заберегів, що відірвалися.
На багатьох річках осінньому льо-доходу передує шугохід.
Період весняного паводку особливо небезпечний для тих, хто живе поблизу річки, ставка, во-дойми.
Звикаючи взимку користува-тися пішохідними переходами по льоду, багато хто забуває про небе-зпеку, яку таїть лід навесні.
Подивіться на крижаний пок-рив, який все ще покриває річку, ви, мабуть, вирішите, що він досить міцний і по ньому можна пройти.
Переходити річку, ставок, озеро по льоду навесні-небезпечно. Потрібно уважно стежити за зна-ками, які позначають пішохідні пе-реходи, користуватися спеціаль-ними настилами на льоду.
Сходити на необстежених лід - великий ризик.
Остерігайтеся милуватися ве-сняним льодоходом з обривистих берегів.
ПАМ'ЯТАЙТЕ, пливучи вздовж річки, лід сильно підмиває круті береги, можливі обвали.
Навесні небезпечно сходити за дамби, загати.
Не забувайте - вони можуть бути несподівано зірвані напором льоду.
Льодохід на ріках нерідко су-проводжується заторами льоду. Не наближайтеся до крижаних заторів.
Для своєчасного попередження можливих нещасних випадків на льоду:
не виходьте на лід, якщо вам невідома його товщина,
не підходьте близько до опо-лонок, проталин, місць затору льо-ду,
не проходьте через ділянки битого, колотого льоду, не відшто-вхуйте крижини від берега.
окрім того, суворо забороня-ється ходити по крижинах та ката-тися на них.
розповідайте дітям про пра-вила поведінки біля водойм у вес-няний період.
забороняйте гратися біля во-ди.
- зробити масаж усього тіла;
- тепло одягнути постраждалого та укласти в ліжко, зігріти грілками (зігрівання повинно бути поступовим, не допускаючи різкого перепаду те-мператури).
Важкий ступінь переохоло-дження (з'являється втрата свідомо-сті, життєві функції поступово зни-жуються):
- негайно викликати лікаря;
- виконати всі заходи першої допомоги, як і при середньому ступені переохолодження.
Іноді наслідком переохоло-дження може стати обмороження, яке становить для людини ще більшу небезпеку.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73036, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

НЕБЕЗПЕКА
ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ

пам'ятка населенню

Херсон
2014

На вулиці похолоднішало, синоп-тики вже обіцяють сніг, і знову перед нами стала проблема переохоло-джень.
Переохолодження викликається три-валим впливом низьких температур, коли організм вже не в змозі викону-вати функцію терморегуляції.
Переохолодження – досить велика небезпека, симптомами якої є сильне тремтіння, слабкість, сонливість, не-чітка свідомість.
Найбільш схильними до переохоло-дження є:
особи, які багато часу перебува-ли на холоді;
люди похилого віку;
маленькі діти;
особи, що мають проблеми зі здоров'ям;
особи із серцево-судинними за-хворюваннями, які викликають пору-шення кровообігу.
Для попередження переохоло-дження організму необхідно:
не виходити на мороз без рука-вичок та шарфа;
закривати ділянки тіла, най-більш схильні до обмороження – па-льці рук, вуха і ніс;
не носити на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас;
вживати більше теплої рідини, що сприяє кращій терморегуляції ор-ганізму; якщо немає гарячої, пити побільше простої води;
уникати вживання напоїв, які містять алкоголь і кофеїн, вони ство-рюють ілюзію тепла, а фактично сприяють його втраті;
не палити на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразли-вими до дії холоду;
просторий одяг сприяє норма-льній циркуляції крові. Необхідно одягатися так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло;
якщо одяг промок на холоді, якнайшвидше переодягнутися в су-хий;
взуття не повинно бути тісним, у нього необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкар-петок одягати вовняні – вони погли-нають вологу та залишають ноги су-хими;
якщо ви відчуваєте, що почина-єте замерзати, необхідно зробити ін-тенсивні фізичні вправи: розмаху-вання руками та ногами тощо;
якщо замерзли руки – спробуйте відігріти їх під пахвами;
при появі ознак переохоло-дження негайно шукати затишне мі-сце, де можна зігрітися.
Перша медична допомога при пе-реохолодженні:
Легкий ступінь переохоло-дження (озноб, м'язове тремтіння, загальна слабкість, трудність пересу-вання, блідість шкіри):
одягнути тепло постраждалого, напоїти гарячим чаєм або кавою;
заставити його виконувати ін-тенсивні фізичні вправи.
Середній ступінь переохоло-дження (синюшність губ і шкіри, по-слаблене дихання, зменшення часто-ти пульсу, поява сонливості, втрата спроможності до самостійного пере-сування):
розтерти постраждалого вов-няною тканиною, зігріти під теплим душем або у ванні, поступово підви-щуючи температуру води від 30–35оС до 40-42оС;

Запам'ятайте: незанесений снігом автомобіль - хороший орієнтир для пошукової групи.
двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнен-ня його розморожування (при використанні води у системі охолодження двигуна);
при прогріванні двигуна авто-мобіля важливо не допускати проник-нення в кабіну (салон) вихлопних га-зів; з цією метою необхідно слідку-вати, щоб вихлопна труба не зава-лювалася снігом;
якщо на дорозі разом опинило-ся декілька чоловік (на декількох ав-томобілях), доцільно зібратися разом і використовувати один автомобіль як укриття; із системи охолодження двигунів решти автомобілів варто злити воду;
ні в якому разі не можна зали-шати укриття - автомобіль у сильний снігопад (хуртовину), бо орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька десятків метрів можуть бути загублені і ви можете по-вністю втратити орієнтацію на місце-вості.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73034, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

ПРО ХУРТОВИНИ, СНІГОВІ ЗАМЕТИ

пам'ятка населенню

Херсон
Зимові прояви стихійних сил природи нерідко проявляються у снігових заметах внаслідок снігопадів і хуртовин. Снігопади, тривалість яких може бути від 16 до 24 годин, сильно впливають на господарську діяльність населення, особливо з наступним різким похолоданням (сильний мороз) або потеплінням (швидке танення снігу або ожеледь).
Хуртовина – це сильний снігопад з вітром, який створює снігові замети. Сніговий замет—це наметена вітром кучугура снігу.
Фактори небезпеки снігопадів,
хуртовин:
різко погіршується видимість;
переривається транспортне сполучення як в місті, так і між насе-леними пунктами області, особливо у гірських районах;
сильні снігопади в горах приво-дять до нестійкості сніжного покриву на схилах і сходу лавин;
випадання снігу з дощем при зниженій температурі повітря і ура-ганному вітрі створює умови для об-леденіння ліній електропередач, зв'яз-ку, контактних мереж електротранс-порту, а також покрівель будівель, різ-ного роду опор і конструкцій, що часто призводить до їх руйнування.
Основними характеристиками сніго-падів є їх інтенсивність та трива-лість, а в залежності від умов та ха-рактеру випадання опадів, снігопади можуть бути різних видів:
дощ зі снігом ( при позитивній температурі повітря);
сніг з дощем ( при температурі близько 0 °C);
обложний снігопад;
зливовий снігопад або снігова злива;
сніговий шквал або сніговий заряд;
сніг при ясному небі.
Дії при снігопадах, хуртовинах:
З оголошенням штормового попе-редження:
обмежити пересування, особли-во на власному транспорті;
створити вдома необхідний за-пас продуктів, води, палива;
виконати герметизацію житло-вих приміщень, що допоможе збе-регти тепло і зменшить витрати палива.
у сільській місцевості - терміново заготувати у необхідній кількості корми і воду для тварин.
Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у дорозі, далеко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата види-мості викликають повну дезорієнтацію на місцевості.
Якщо негода застала вас у до-розі під час руху на автомобілі:
не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, повністю закрити жалюзі машини, ук-рити двигун зі сторони радіатора;
по можливості встановити ав-томобіль двигуном у навітряний бік;
періодично виходити із авто-мобіля, розгрібати сніг, щоб не опи-нитися похованим під снігом.
допоможіть, при потребі, рятува-льникам у пошуку і рятуванні потерпі-лих;
повідомте своїх родичів про свій стан та місцеперебування. Не користуй-теся довго телефоном, окрім як для по-відомлення про серйозну небезпеку;
переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте зовні-шнім оглядом стан мереж електро-, га-зо- та водопостачання. Не ко-ристуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу;
не поспішайте з оглядом населе-ного пункту, не відвідуйте зони руйну-вань, якщо там не потрібна ваша допо-мога; дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самовря-дування адреси організацій, які відпові-дають за надання допомоги потерпіло-му населенню.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73034, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

НЕБЕЗПЕКА
СНІГОВОЇ ЛАВИНИ

пам'ятка населенню

Херсон
СНІГОВА ЛАВИНА - швидкий, рапто-вий рух снігової маси вниз по крутих схилах гір, який являє собою загрозу життю і здоров'ю та завдає шкоди об'єктам економіки і довкіллю.
Розміри лавин можуть бути від декіль-кох десятків до декількох мільйонів ку-бометрів (тонн).
Швидкість лавини може досягати до 100 м/сек.
Сила удару лавини може досягати до 40 т/м3, а при наявності в лавині чужорід-них включень – до 200 т/м3.
Основна небезпека снігових лавин про-являється у вигляді безпосередньої ударної дії на людей та на перешкоди (споруди, будівлі, системи життєзабезпечення).
Фактори небезпеки лавин: значна кі-лькість травмувань і людських жертв; завалювання сніговою масою та руйну-вання будинків і споруд, доріг, мостів, інженерних споруд, систем життєзабе-зпечення, знищення лісових масивів.
Рекомендації туристам:
не виходьте у гори в снігопад та у негоду;
вивчайте перед мандрівкою у гори маршрут свого руху;
стежте у горах за зміною пого-ди;
запам'ятайте, що найбільш не-безпечний період сходження лавин - весна та літо, від 10-ї години ранку до заходу сонця;
уникайте місць можливого схо-дження лавин (найчастіше воно трап-ляється при крутизні схилів понад 30о, якщо схил без чагарнику і дерев - при крутизні 20о; а при крутизні 45о лавини сходять практично після кожного снігопаду).
Дії у разі сходження снігової лавини:
зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям, людям похи-лого віку та сусідам;
почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захис-тіть руками голову, притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за ру-хом лавини і дихайте через одяг.
Вас захопила та зносить лавина:
виконуйте плавальні рухи і три-майтесь, по можливості, з краю лавини, де швидкість руху менша;
спробуйте створити простір на-вколо лиця і грудної клітини у разі зупинки лавини - це допоможе вашому диханню;
не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, сніг повністю пог-линає звуки, а крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;
не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;
пам'ятайте, що вас шукають і мо-жуть врятувати протягом деякого часу.
Дії після сходження снігової
лавини:
повідомте, по можливості, про лихо органи місцевої влади найбли-жчого населеного пункту, якщо ви опинилися поза зоною сходу лавини;
зберігайте спокій, заспокойте ді-тей та тих, хто отримав психічну травму в результаті лавини, оцініть ситуацію;
вибравшись з-під лавинного снігу самостійно чи за допомогою рятуваль-ників, обстежте своє тіло, зверніться до лікаря, навіть якщо ви вважаєте себе здоровим;
допоможіть, по можливості, пост-раждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує;
Тримайтеся подалі від будинків - ближче до середини тротуару. Взи-мку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки ста-новлять у період танення льоду та снігу.
Небезпечні прогулянки в оже-ледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше всього ва-жкі, всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало. У стані сп'яніння люди не так чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що створює згодом додаткові проблеми та не-приємності.
Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини - те-рміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виник-нути ускладнення з поганими наслід-ками.
Водії! Обмежте користування транспортними засобами при оже-ледиці! При необхідності, виїжджайте тільки на справних транспортних засобах. Дотримуйтесь правил доро-жнього рух

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73034, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

ОБЕРЕЖНО! ОЖЕЛЕДИЦЯ !

пам'ятка населенню

Херсон

Ожеледиця - це шар твердого льоду що утворюється на земній поверхні та предметах при намерзанні краплин дощу або туману.
Щорічно кілька тисяч наших співві-тчизників отримують травми в оже-ледицю внаслідок падіння.
Щоб уникнути травм, перед ви-ходом з дому слід пам'ятати :
Літнім людям краще не виходити з дому у «слизькі дні». Якщо все ж виникла потреба, то не соромтесь узяти палку з гумовим наконечником чи з шипом (лижну палицю). Якщо у вас з собою сумка, то вона повинна бути такою, щоб її можна було носити через плече. Пам'ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні.
Пам'ятайте, що взуття краще всього одягнути на мік-ропористій підошві з пружною м'якою основою.
Для покращення зчеп-лення з льодом можна:
наклеїти лейкопластир, кусок поролону чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест). На день-другий такої конструкції вистачить;
зчеплення з льодом покращує ще один спосіб - натерти наждач-ним папером підошву а краще прик-ріпити його на підошву;
намазати на підошву клей типу "Момент" та поставити взуття на пі-сок, після цього можна сміливо вихо-дити на вулицю;
- найбільш надійним засобом є спеціальні накладки з шипами, які кріпляться на підошву взуття, вони продаються у магазинах.
Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу - небезпе-чні для здоров'я.
Не виходьте без потреби на ву-лицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тро-туар.
Щоб зменшити ризик травмування при ходінні в ожеледицю:
Ходіть не поспішаючи, ноги зле-гка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки не повинні бути зайняті сумками. Пам'ятайте, що пос-піх збільшує небезпеку падіння. Вра-хувати, що коли поспішаєш, то потрі-бно вийти з дому раніше.
Будьте напоготові про всяк ви-падок під час ходьби в такі дні - впас-ти. Потрібно навчитися правильно падати. При порушенні рівноваги - швидко присісти, щоб знизити висо-ту падіння. У мить падіння згрупу-ватись, напружити м'язи, а торкнув-шись землі - обов'язково перекотити-ся. Удар, спрямований на вас, розтяг-неться і витратить свою силу на обе-ртання.
Не тримайте руки в кишенях! Це не тільки збільшує можливість падіння, а ще і сприяє переломам кін-цівок при падінні.
Обходьте металеві кришки лю-ків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що збі-льшує вірогідність травмувань.
Не ходіть біля краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно зав-жди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.
Остерігайтесь транспортних за-собів. Дорогу переходьте у вказаних місцях. Пам'ятайте, що у ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях автомобіля. Не поспішайте сі-дати у транспортні засоби загального користування. Пам'ятайте, що у кожну мить ви можете посковзнутися і попасти під колеса.
Тому НЕОБХІДНО:
припинити дію охолоджен-ня, зігріти кінцівки для відновлення кровообігу;
доставити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички;
викликати швидку медич-ну допомогу;
при обмороженні І ступеня охолоджені ділянки тіла, зігріти до по-червоніння теплими руками, легким масажем, розтиранням вовняною тканиною, диханням, а потім накласти ватно-марлеву пов'язку;
при обмороженні II-IV ступеня швидке зігрівання, масаж або розтирання не робити! Накласти на уражену поверхню теплоізолюючу пов'язку, уражені кінцівки зафіксувати підручними засобами поверх пов'язки. Ураженому дати пити теплу рідину, га-рячу їжу, невелику кількість алкоголю, таблетку аспірину або анальгіну, по 2 таблетки „Но-шпи" або папаверину;
не розтирати обморожені місця снігом;
не застосовувати швидке зі-грівання обморожених кінцівок;
не змащувати обморожені місця оліями та іншими жирами, і не розтирати кінцівки спиртом при глибокому обмороженні.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73034, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua)

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

НЕБЕЗПЕКА ОБМОРОЖЕННЯ

пам'ятка населенню

Херсон

Обмороження – це пошкодження будь-якої частини тіла (включно до від-мирання тканин), яке виникає внаслідок впливу низьких температур оточуючого середовища.
Найчастіше обмороження виникає при температурі повітря нижче мінус 10–20 оС.
При довготривалому перебуванні на ві-дкритому повітрі, особливо за умов ви-сокої вологості та сильному вітрі, обмо-роження може виникнути навіть во-сени та навесні при температурі повітря вище нуля, особливо коли людина перебуває у стані важкого алкогольного сп'яніння.
Ступені обмороження
Обмороження І ступеня ви-никає при нетривалому впливі низької температури на організм людини. Уражена ділянка шкіри бліда, після відігрівання червоніє, в деяких випа-дках має темно-червоний відтінок, починається розвиток набряку. Омертвіння шкіри не виникає. Наприкінці тижня після обмороження може розпочатися незначне лущення шкіри. Повне одужання відбувається на 5-7 день після обмороження.
Перші ознаки такого обморо-ження – відчуття печіння, поколювання з подальшим онімінням ураженої ділянки тіла. Потім виникають свербіння шкіри та незначний або сильний біль.
Обмороження ІІ ступеня вини-кає при більш тривалому контакті з хо-лодом. На початковій стадії виникає блідість, охолодження та втрата чутли-вості в ураженій ділянці тіла, проте ці прояви виникають при всіх ступенях обмороження. Найбільш характерною ознакою ІІ ступеня травми – це виник-нення в перші дні після обмороження пухирів, наповнених прозорою рідиною. Повне відновлення шкіри відбувається протягом 1-2 тижнів без грануляцій та рубців. При обмороженні ІІ ступеня після відігрівання виникає біль, більш інтенсивний та тривалий ніж при травмі І ступеня. Має місце свербіння та печіння шкіри.
При обмороженні ІІІ ступеня тривалість періоду впливу холоду та зниження температури ураженої ділян-ки організму людини збільшується. Пу-хирі, що виникли на початковій стадії, заповнені рідиною з кров'ю, їхнє дно фіолетово-червоного кольору, нечутливе до дотику.
Відбувається відмирання всіх еле-ментів шкіри з виникненням опісля одужання на цих місцях грануляцій та рубців. Уражені нігті знову не відростають або відростають деформованими. Відторгнення відмерлих тканин закінчується за 2-3 тижні, після чого розпочинається руб-цювання, яке триває до одного місяця. Інтенсивність та тривалість болю більш виражена, ніж при обмороженні ІІ сту-пеня.
Обмороження IV ступеня вини-кає при довготривалому впливі холоду. Зниження температури в уражених ді-лянках тіла при ньому найбільше. Воно часто поєднується з обмороженням ІІІ і ІІ ступенів. Відмирають усі прошарки м'яких тканин, нерідко уражаються кіс-тки та суглоби. Уражена ділянка тіла темно-синього кольору, інколи з мармуровим малюнком. Набряк виникає одразу після відігрівання і швидко збільшується. Температура ураженої ділянки шкіри значно нижча ніж на прилеглих частинах тіла. Пухирі виникають на менш уражених ділянках, де виникло обмороження ІІІ-ІІ ступенів. Відсутність пухирів при швидкому та значно поширеному набряку, відсутність чутливості свід-чать про наявність обмороження IV ступеню. Під час довготривалого пере-бування людини під впливом низької температури виникають не тільки міс-цеві ураження частин тіла, але і загальне охолодження організму. Під загальним охолодженням розуміють стан, який виникає при зниженні температури тіла нижче +34оС.
Перша допомога при обмороженнях
Дії при наданні першої медичної допо-моги відрізняються в залежності від ступеня обмороження, стану загаль-ного охолодження організму людини, її віку та наявних хвороб.
Якщо у Вас на очах під лід
провалилась людина то:
• крикніть, що ви йдете на допомо-гу;
• наближайтесь до ополонки повз-ком, широко розкинувши руки ;
• підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру ;
• не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, лижу, шарф, вірьовку, санки чи щось подібне і витягніть його на лід. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки тре-ба за 3-4 метри;
• витягнувши потерпілого на лід, разом з ним повзком повертайтесь на-зад;
• якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ла-нцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швид-ко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу;
• подавши постраждалому підруч-ний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, перео-дягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД
Херсонської області:

73036, м. Херсон,
просп. Адм. Сенявіна,5,
т. (0522) 41-12-75, ф. (0552) 31-95-42,
http://www.nmckherson.gov.ua

Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Херсонської області

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
НА ЛЬОДУ

пам'ятка населенню

Херсон

Запам'ятайте! Виходити на замерзлі водойми поодинці небезпечно! Лід може бути небезпечним для вас восе-ни, взимку і навесні. Дотримання цих рекомендації дозволить вам зменши-ти ризик від небезпеки на льоду.
Виходячи на лід, пам'ятайте, що:
- лід може бути слабким біля стоку води (наприклад з ферми або промислового підприємства);
- тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід;
- тонкий лід і там, де б'ють джерела, де швидка течія або струмок впадає у ріку;
- обминайте ділянки, покриті товстим шаром снігу - під снігом лід завжди то-нший;
- обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря;
- якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини - негайно повертай-теся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду;
- не перевіряйте міцність льоду ударом ноги;
- якщо вам необхідно перейти через за-мерзлу річку, озеро чи ставок - то запа-м'ятайте, що найкраще це зробити на лижах. Кріплення лиж відстібніть, па-лиці тримайте у руках, але їх петлі не накидайте на кисті рук; рюкзак повісьте лише на одне плече, а краще волочіть на мотузці на 2-3 метри позаду; якщо ви ідете групою, відстань між лижниками (та й пішоходами) не скорочуйте менше, ніж 5 метрів;
- візьміть з собою палицю для перевірки міцності льоду. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється во-да, лід пробивається, негайно повертай-теся на те місце, звідки ви прийшли.
Причому перші кроки треба роби-ти, не відриваючи підошви від льоду;
- безпечним вважається лід: для одного пішохода - зеленуватого відтінку, тов-щиною не менше 7 сантиметрів (нижній прошарок льоду); для обладнання ков-занки - не менше 10-12 сантиметрів (масове катання - 25 сантиметрів); ма-сова переправа пішки може бути органі-зована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.
Зимова підлідна риболовля потребує особливо суворого дотримання пра-вил безпечної поведінки на льоду:
не можна пробивати поряд багато ополонок;
не можна збиратись поряд вели-кими групами;
не можна пробивати ополонки на переправах;
не можна ловити рибу біля промо-їн та занадто далеко від берега, як добре б там не клювало;
потрібно завжди мати при собі міцну мотузку довжиною 12-15 м;
необхідно мати поруч з ополон-кою дошку або велику гілку.
У випадку, якщо ви все ж про-валились під лід, то:
широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся і не піддавайтесь паніці, ти-сячі людей провалювалися до вас і вря-тувалися;
намагайтесь не обламувати край льоду, вибирайтеся на лід без різких ру-хів, наповзаючи на лід грудьми або спиною і почергово витягуючи на пове-рхню ноги;
намагайтесь якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним площу опори;
вибравшись на лід, відкотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийш-ли і де міцність льоду вже відома. Не-зважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будь-те обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опини


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні244
mod_vvisit_counterВчора267
mod_vvisit_counterНа цьому тижні1021
mod_vvisit_counterНа минулому тижні1176
mod_vvisit_counterУ цьому місяці1903
mod_vvisit_counterУ минулому місяці4435
mod_vvisit_counterВсього353103

За останні 20 хвилин: 4
Ваш IP: 3.228.21.204
,
Зараз: 2020-07-09 22:24

blind

Головне меню

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Copiright © 2016, Чаплинська РДА. Всі Права Захищені.